Prislista

Servicearbeten med arbetstid max 2 timmar
Serviceavgift + servicebil 1430kr Exkl. Moms.
Materialkostnad enl. Dahls bruttoprislista -10%


Löpandearbeten med arbetstid över 2 timmar
Arbetskostnad 515kr/tim + servicebil 400kr/dag Exkl. Moms.
Materialkostnad enl. Dahls bruttoprislista -20%.

Arbeten som innehåller material med pris över 5000kr/st Exkl. moms enl Dahls bruttoprislista (tex. en varmvattenberedare, apparater eller dyligt) informeras beställare omgående för ett kundanpassat pris på detta.


Fasta priser
Fast pris på det mesta efter förfrågningsunderlag och/eller platsbesök.

Även arbeten som kräver:
Rörsvetsning
Avloppsservice som spolning/filmning
Rörisolering
Energikalkyl & Injustering
Kulvert


Ändring/Tilläggs arbeten

Utförs efter beställning mot:
Fast pris, Löpande (enl. löpande prislista), Budgeterat pris.